Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Partnerzy

Ambitna Polska

Logo Ambitna Polska

jest think-tankiem, którego celem jest wypracowywanie koncepcji zapewniających szeroko rozumiany rozwój naszego kraju. Do realizacji ambitnego celu skompletowaliśmy zespół ambitnych ludzi. W jego skład wchodzą naukowcy, eksperci i analitycy posiadający znaczny dorobek.

www.ambitnapolska.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził chęć współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Łodzi w zakresie organizacji debat i inicjatyw informacyjno-edukacyjnych.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego


Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego (SKNPE) powstało z inicjatywy studentów przy Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UŁ w 2005 r. Opiekunem naukowym Koła jest prof. nadzw. UŁ dr hab. Monika Namysłowska, kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ. Celem SKNPE jest rozpowszechnianie wśród studentów wiedzy dotyczącej funkcjonowania Unii Europejskiej, a także omawianie zjawisk występujących na obszarze krajów członkowskich.

Fundacja Wyszehradzka

powstała w celu budowania trwałych fundamentów współpracy między krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz państw Trójmorza. Fundacja podejmuje wiele publicznych inicjatyw. Jest organizatorem konferencji, debat oraz wydarzeń z zakresu polityki zagranicznej, nowych technologii, psychologii i resocjalizacji wszystkiego co może pomóc zbudować lepszą współpracę dla Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz wszystkiego co może zbliżyć i skonsolidować Państwa V4 bo właśnie w tej inicjatywie zarząd fundacji dojrzał olbrzymi potencjał.

http://wyszehradzka.pl

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

to niezależna, polska organizacja pozarządowa, która od ponad 10 lat działa na rzecz większej odpowiedzialności w relacjach pomiędzy Polską i Europą a krajami globalnego Południa (w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji). Prowadzimy własne badania i analizy we współpracy z organizacjami z Europy i świata, wydajemy publikacje, organizujemy seminaria, szkolenia, warsztaty z edukacji globalnej i kampanie obywatelskie - wiele z nich obejmuje również problematykę bezpośrednio istotną dla ludzi w Polsce, taką jak umowy handlowe i przywileje międzynarodowych korporacji, unikanie podatków, nierówności, wsparcie dla suwerenności żywnościowej i drobnego, zrównoważonego rolnictwa, sprawiedliwe zasady handlu, finansowanie rozwoju, zadłużenie i etyczna konsumpcja. Długofalowym celem działania IGO jest pełna realizacja perspektywy praw człowieka w rozwoju, w tym wdrożenie Celów Zrównoważonego Rozwoju i sprawiedliwości społecznej w wymiarze globalnym.

Fundacja Służba Niepodległej

Fundacja Służba Niepodległej

powstała, aby działać na rzecz idei sprawnego i suwerennego państwa oraz wolnego społeczeństwa, promować polskie dziedzictwo narodowe oparte na chrześcijańskim fundamencie i wielowiekowej historii dającej nam liczne powody do dumy z przynależności do polskiej wspólnoty narodowej. Dąży do krzewienia w młodym pokoleniu Polaków etosu propaństwowych patriotów chcących służyć niepodległej Rzeczypospolitej na polu zawodowym, społecznym i prywatnym.

sluzbaniepodleglej.pl

TVP Łódź

TVP Łódź

patronat medialny
www.lodz.tvp.pl

Radio Łódź

patronat medialny
www.radiolodz.pl/

Wolne Miasto Łódź

Logo Wolne Miasto Łódź

to ruch miejski zrzeszający łodzian o zapatrywaniach republikańskich, wywodzących się z kręgów akademickich oraz klasy średniej. Stowarzyszenie stanowi równocześnie płaszczyznę dialogu, wymiany idei oraz współpracy łódzkich środowisk wolnościowych. Naszym głównym celem jest szeroko pojęta odnowa Łodzi oraz kształtowanie dyskursu lokalnej debaty publicznej w sprawach polityki miejskiej, poszukiwanie rozwiązań oraz możliwości do odbudowy naszej „Małej Ojczyzny” od transportu publicznego począwszy, przez politykę gospodarczą i ochronę środowiska, na rewitalizacji i kwestiach społecznych skończywszy.

wml.org.pl

Zachęcamy do współpracy. Zostań partnerem RODM!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych