Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

RODM Łódź

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Łodzi to część sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych promującej polską politykę zagraniczną. RODM w Łodzi realizowany jest w latach 2019-2021 przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021”.

Naszym celem jest przybliżenie mieszkańcom województwa łódzkiego polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Ośrodek jest odpowiedzialny za animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych. Spotkania oraz debaty są okazją do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym. Ośrodek prowadzi także działania edukacyjne, które mają pobudzać młodzież do myślenia o sprawach międzynarodowych.

Za cel stawiamy sobie także wzmocnienie obywatelskiego wymiaru działalności ośrodka. Chcemy aktywnie animować debatę publiczną w zakresie polityki międzynarodowej i otwierać się na nowe środowiska. Planujemy prowadzić działania również poza Łodzią, tak by sprawy ważne dla Polski nie były omawiane jedynie w największych miastach.

Już dziś zapraszamy wszystkich do współpracy, włączania się w działania zespołu RODM, przesyłania nam informacji na temat wydarzeń o profilu międzynarodowym z regionu i aktywnej dyskusji w grupie Międzynarodowe Łódzkie na Facebooku. Śledźcie naszą działalność na Facebooku, TwitterzeInstagramie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych