Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Zostać dyplomatą

Rozmowa z Moniką Kubik o jej przygotowaniach do pracy w dyplomacji, konsekwencji w działaniu i spełnianiu marzeń.

Skąd pomysł na karierę w dyplomacji?

Pomysł pojawił się w 2011 roku podczas rocznego wyjazdu na stypendium do Portugalii. Bardzo spodobała mi się możliwość zamieszkania przez dłuższy czas w innym kraju, poznania jego kultury i języka. Co więcej, zawsze chciałam zachować łączność z ojczyzną, dlatego uznałam, że wspaniale byłoby reprezentować Polskę za granicą. Byłam wtedy na drugim roku studiów licencjackich. Studiowałam na filologii romańskiej. Po powrocie do Polski zdecydowałam się na rozpoczęcie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe. Uznałam, że połączenie tych dwóch dziedzin będzie dobrym krokiem do rozpoczęcia kariery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W ciągu kilku lat podjęłam wiele działań, które – w moim odczuciu – miały przybliżyć mnie do mojej wymarzonej pracy. Rozpoczęłam praktyki w dwóch polskich placówkach zagranicznych: Konsulacie Generalnym RP w Manchesterze, następnie Konsulacie Generalnym RP w Kolonii, w którym po zakończeniu trzymiesięcznej praktyki zaproponowano mi pracę. Odbyłam również staż w Parlamencie Europejskim, rozpoczęłam kolejne studia magisterskie – w zakresie studiów europejskich umożliwiających mi uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni – w tym dwóch zagranicznych – i wzięłam udział w rocznym programie dyplomatycznym.

Dlaczego zdecydowała się Pani na udział w naborze do aplikacji dyplomatyczno-konsularnej?

Udział w naborze do aplikacji dyplomatyczno- konsularnej był dla mnie kolejnym etapem na drodze, którą obrałam osiem lat temu. Od kilku lat wiedziałam, że chcę wziąć udział w konkursie organizowanym przez Akademię Dyplomatyczną MSZ, czekałam tylko na odpowiedni moment.

Jak wyglądały Pani przygotowania?

Myślę, że najlepiej przygotowały mnie do aplikacji studia na kierunku stosunki międzynarodowe, które poszerzyły moją wiedzę z zakresu nauki o państwie, historii Polski, teorii politycznych, historii stosunków międzynarodowych, a nawet ekonomii. Kolejnym ważnym elementem przygotowań były wyjazdy zagraniczne, dzięki którym uzyskałam wysoki poziom znajomości języków obcych. Znam język francuski i angielski na poziomie C1, a dodatkowo ukończyłam kursy z języka hiszpańskiego i niemieckiego na niższych poziomach. Mówię również w stopniu komunikatywnym po portugalsku. Jeśli chodzi o przygotowania na kilka miesięcy przed egzaminem, w dużej mierze była to powtórka ze studiów. Czytałam książki poświęcone historii Polski, historii dyplomacji i stosunkom międzynarodowym.

Jakie możliwości rozwojowe dała Pani aplikacja?

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna utwierdziła mnie w przekonaniu, że jestem we właściwym miejscu. Warto spełniać marzenia i dążyć do celu, który czasami wydaje się nieosiągalny. Przez kilka miesięcy uczestniczyłam w wielu ciekawych wydarzeniach. Między innymi odbyłam wizyty studyjne w Genewie, Brukseli i we Lwowie, wzięłam udział w konferencji bliskowschodniej, a ostatnio w Szczycie Bałkanów Zachodnich w Poznaniu, podczas którego opiekowałam się delegacją MSZ Czarnogóry.

Jakie są Pani wrażenia i przemyślenia po pierwszym etapie aplikacji?

Po pierwszym etapie aplikacji uznałam, że decyzja sprzed ośmiu lat była właściwa. Praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest dla mnie wyjątkowym doświadczeniem, obecnie jestem na stażu w Departamencie Konsularnym, codziennie uczę się czegoś nowego. Ostatnie miesiące były bardzo intensywne, a przede mną kolejne wyzwania: staż zagraniczny i egzamin dyplomatyczno-konsularny. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uzyskam stopień dyplomatyczny, co będzie zwieńczeniem wieloletnich przygotowań.

Co poradziłaby Pani osobom myślącym o udziale w naborze do aplikacji dyplomatyczno- konsularnej?

Wielu moich znajomych od lat zastanawia się, czy „spróbować”. Uważam, że jeśli ktoś naprawdę chce wziąć udział w aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, powinien przejść od „zastanawiania się” do czynów. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych duży nacisk kładzie się na znajomość języków obcych. Proponuję zatem doskonalenie znajomości języków obcych oraz śledzenie bieżących wydarzeń w mediach, co stanowi podstawę pracy dyplomaty.

Fot.: archiwum domowe.

Wywiad przeprowadził Paweł Marczak, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Rozmowa jest dostępna w bezpłatnej gazecie społecznej Aktywność Obywatelska nr 1(20)/2019.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych