Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Wyszehradzką

Miło nam poinformować, że Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi nawiązał współpracę z Fundacją Wyszehradzką. Będzie ona naszym partnerem merytorycznym w organizacji wydarzeń poświęconych grupie V4.

Fundacja Wyszehradzka powstała w celu budowania trwałych fundamentów współpracy między krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz państw Trójmorza. Mając na względzie obecną sytuację geopolityczną stawia sobie za cel budowanie, oraz doskonalenie wzajemnej współpracy i relacji pomiędzy państwami V4 oraz Trójmorza.

Pragnie wspierać więzi gospodarcze, prawne, kulturowe i społeczne. Promować i kultywować wspólną historię i tradycje polityczne. Ambicją organizacji jest także promocja tradycji słowiańskich, oraz regionalnych Polski, Węgier, Czech i Słowacji.

Fundacja powstała w oparciu o łódzkie środowisko akademickie: prof. Ryszarda Machnikowskiego, prof. Przemysława Żurawskiego vel. Grajewskiego, prof. Arkadiusza Adamczyka oraz grupę młodych pracowników naukowych.

Fundacja podejmuje wiele publicznych inicjatyw. Jest organizatorem konferencji, debat oraz wydarzeń z zakresu polityki zagranicznej, nowych technologii, psychologii i resocjalizacji wszystkiego co może pomóc zbudować lepszą współpracę dla Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz wszystkiego co może zbliżyć i skonsolidować Państwa V4 bo właśnie w tej inicjatywie zarząd fundacji dojrzał olbrzymi potencjał.

http://wyszehradzka.pl/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych