Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

W co grają Chiny na obszarze postradzieckim?

Jaka jest rola Chin w trzech konfliktach na obszarze postradzieckim: Białoruś, Karabach i Kirgizja? Na czym polega układ rosyjsko-chiński w Azji Środkowej? Co na to Stany Zjednoczone? Co się dzieje z krajami, które są pozostawione same sobie? Gdzie wybuchną następne konflikty na obszarze postradzieckim?

Michał Lubina odpowiada, Rafał Górski pyta.

Czy bardziej zdecydowana polityka Chin w kwestiach międzynarodowych nastąpi za dekadę, czy może trzeba czekać dłużej?

„[…] Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy polityka chińska będzie bardziej zdecydowana. Chiny do tej pory zadziwiły świat tempem swoich reform. Chiny oczekiwały, że będą na tym poziomie, co są teraz w 2049 roku. Udało się im wyprzedzić swoje przewidywania o 29 lat! […]”

Czy można jasno wskazać tereny zagrożone konfliktem, który mógłby pojawić się w najbliższym czasie?

„[…] Wydaję mi się, że obszar postradziecki jest szczególnie wrażliwy na konflikty. Związek Radziecki stworzył wiele państw o sztucznych granicach. Rosja wykorzystuje model zamrażania i odmrażania konfliktów właśnie na tych terenach […]. Można powiedzieć, że nie licząc krajów bałtyckich i samej Rosji, to większości państw wiodło się lepiej w okresie trwania ZSRR. […]”

Jaka wygląda polityka międzynarodowa Chin na terenach postradzieckich?

„[…] Wciąż Chiny nie chcą albo nie mogą angażować się w tematy międzynarodowe, które wcale nie są dla nich takie obojętne. […] W myśleniu chińskim obszar postradziecki jest obszarem rosyjskim. To jest podwórko Rosji, gdzie nie należy mieszać albo jeszcze nie należy mieszać. […]”

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy w ramach audycji „Czy masz świadomość?”:

Michał Lubina, doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, autor siedmiu książek, w tym dwóch bestsellerów naukowych - “Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014” (Kraków, Akademicka 2014) i “Pani Birmy. Biografia polityczna Aung San Suu Kyi” (Warszawa, PWN 2015), a także debiutu międzynarodowego “Russia and China. A Political Marriage of Convenience” (Opladen-Berlin-Toronto 2017) oraz monografii habilitacyjnej “The Moral Democracy”. Odwiedził ponad 70 krajów świata, mieszkał w Rosji, Chinach i Tajlandii (w Bangkoku pracował jako profesor wizytujący).

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021”.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych