Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

RODM Łódź będzie współpracował z Uniwersytetem Łódzkim!

Mamy świetną nowinę! Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi (RODM Łódź) zawarł porozumienie o współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (WSMiP UŁ).

Partnerstwo będzie polegało na realizacji wspólnych działań, wśród których należy wymienić:

  • organizację seminariów, debat i konferencji naukowo-dydaktycznych,

  • publikację komentarzy prasowych i video do aktualnej sytuacji międzynarodowej,

  • prowadzenie badań naukowych,

  • realizację warsztatów, webinarów, wywiadów i podcastów,

  • wzajemne korzystanie z wiedzy i doświadczeń kadry akademickiej oraz zespołu RODM Łódź,

  • możliwość odbycia praktyk i staży dla studentów WSMiP UŁ.

Przygotowujemy wiele ciekawych projektów i inicjatyw! O szczegółach będziemy Was informować na bieżąco.

„Bardzo się cieszę z podpisania porozumienia o współpracy między RODM Łódź a Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Partnerstwo jest szansą na popularyzowanie spraw międzynarodowych w naszym regionie, a także okazją do poszerzenia grona odbiorców wspólnych projektów. Wzajemne korzystanie z wiedzy i doświadczenia zespołu RODM oraz kadry akademickiej Wydziału stworzy przestrzeń do publikacji materiałów ukazujących bieżącą sytuację międzynarodową w takich m.in. sprawach, jak: konflikt palestyńsko-izraelski, rywalizacja amerykańsko-chińska czy współpraca militarna Polski z USA.

Wśród naszych planów jest m.in. udział Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi w organizacji konferencji o 30. rocznicy upadku Związku Radzieckiego i jego skutków dla Europy Środkowo-Wschodniej, a także warsztaty edukacyjne dla studentów i członków kół naukowych.

W świecie przepełnionym dezinformacją i fake newsami współpraca ze specjalistami, jakimi są naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, pozwoli na czerpanie przez społeczeństwo wiedzy o sprawach międzynarodowych ze sprawdzonych i weryfikowalnych źródeł” – mówi Paweł Marczak, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi.

Obserwujcie nasze wspólne działania i angażujcie się w nasze inicjatywy!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych