Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Imperium Indo-Pacyfiku

Najciekawsza książka o polityce międzynarodowej w Azji w 2020 roku. Jak powstrzymać wzrost Chin nie doprowadzając do wojny? Prawda mapy, prawda rzeczywistości. Czy można napisać nową historię Azji przez pryzmat Indo-Pacyfiku? Nowe pięć zasad pokojowego współistnienia. Jaką ukrytą agendę ma Rory Medcalf?

Z Michałem Lubiną, ekspertem ds. międzynarodowych, rozmawia Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

Co naszym słuchaczom polecasz za lekturę?

„Myślę, że bardzo ciekawą książką o sytuacji międzynarodowej jest „Indo-Pacific Empire” Rory’ego Medcalfa. To jest australijski badacz, pracujący na Australijskim Uniwersytecie Narodowym w Canberze […] Był m.in. oficerem wywiadu australijskiego i dyplomatą. Tak jak często to bywa w modelu kariery państw zachodnich, po zakończeniu swojej pracy w dyplomacji, wywiadzie czy służbie cywilnej, przeszedł na uczelnię. Ta książka jest najważniejszą, do tej pory, jego pracą. Ona jest napisana tuż przed pandemią, jednak pandemia, zmieniając wiele, nie zmieniła istoty tej książki, a mianowicie tego, że opisuje ona w najlepszy sposób najbardziej teraz modną ideę w Azji i szerzej – na Pacyfiku. Co za tym idzie, opisuje ideę najbardziej modną w ogóle, czyli ideę Indo-Pacyfiku. […]”

Co autor przede wszystkim chce przekazać czytelnikom?

„Chce przekazać, że trzeba stworzyć, taki sposób, żeby powstrzymać wzrost Chin, jednocześnie nie doprowadzając do wojny. Innymi słowy, on proponuje ideę nieformalnego sojuszu […] Stanów, Indii, Australii i Japonii. Ten sojusz miałby funkcjonować tak, żeby powstrzymywać to rozsadzanie obecnego systemu międzynarodowego przez Chiny, ale tak, żeby nie doprowadzić do wojny. […]”

„Dla mnie najciekawsza jest ta część historyczna. Medcalf pokazuje jak terminy geograficzne czy polityczne brane za obiektywne, np. Azja-Pacyfik, czy Azja Południowo-Wschodnia, są tak na dobrą sprawę konstruktami politycznymi i bynajmniej nie są neutralne. […]”

„Medcalf rzuca ciekawe hasło pięciu nowych zasad pokojowego współistnienia. Poprzednia polityka była oparta na pięciu zasadach pokojowego współistnienia z deklaracji chińsko-indyjskiej z lat 50., więc teraz potrzeba nowych pięciu zasad, które […] doprowadzą do okiełznania wzrostu Chin – równocześnie, oczywiście, przydzielając należne im miejsce w systemie. […]”

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy w ramach audycji „Czy masz świadomość?”:

Michał Lubina, doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, autor siedmiu książek, w tym dwóch bestsellerów naukowych - “Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014” (Kraków, Akademicka 2014) i “Pani Birmy. Biografia polityczna Aung San Suu Kyi” (Warszawa, PWN 2015), a także debiutu międzynarodowego “Russia and China. A Political Marriage of Convenience” (Opladen-Berlin-Toronto 2017) oraz monografii habilitacyjnej “The Moral Democracy”. Odwiedził ponad 70 krajów świata, mieszkał w Rosji, Chinach i Tajlandii (w Bangkoku pracował jako profesor wizytujący).

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021”.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych