Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Umowa z Japonią daje nowe możliwości rozwoju

Rozmowy #RODMŁódź: Z profesor Jolantą Młodawską-Bronowską rozmawiamy o konferencji na temat EPA — nowej umowy gospodarczej między Unią Europejską a Japonią.

EPA — umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią weszła w życie 1 lutego 2019 roku. Umowa liberalizuje stosunki handlowe między Japonią a krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Ułatwia unijnym przedsiębiorcom dostęp do rynku japońskiego.

Nawiązując do tego wydarzenia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 12 kwietnia 2019 roku odbyła się międzynarodowa konferencja „Nadzór korporacyjny, efektywność i społeczna odpowiedzialność biznesu. Unia Europejska-Japonia”.

Skąd pojawił się pomysł na organizację takiego wydarzenia?
Prof. Jolanta Młodawska-Bronowska:
Organizując konferencje staramy się nawiązywać do faktów z niedalekiej przeszłości. Umowa EPA została podpisana w 2018 roku, a w 2019 weszła w życie, jest to więc jak najbardziej aktualny temat. Wartym upamiętnienia jest także stulecie nawiązania stosunków polsko-japońskich, bo Japonia w naszych stosunkach dyplomatycznych zajmuje szczególne miejsce.

Ambasador Japonii w Polsce, Tsukasa Kawada, w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważna jest współpraca kulturalna. Czy pani profesor zgadza się z tym stwierdzeniem?
Tak, oczywiście. Gospodarka jest częścią kultury, nie można więc poruszać się w świecie gospodarki, nie znając kultury danego kraju. Kiedyś mówiło się o tak zwanej globalnej wiosce, ale ta teoria się nie sprawdziła. Szczególnie w przypadku krajów o tak różnym systemie społeczno-gospodarczym, tak odmiennych pod względem historii oraz wyznawanych norm etycznych i utrzymywanych standardów jak Polska i Japonia, nieznajomość tych różnic może prowadzić do fiaska.

Co daje Polsce nowa umowa?
Umowa EPA daje nowe możliwości, zwłaszcza małym firmom, głównie w przemyśle spożywczym. To również szansa dla branży kosmetycznej, ceramicznej, IT, technologii informacyjno-komunikacyjnych: na przykład Comarch (jedna z największych polskich spółek informatycznych – przyp. red.) niedawno otworzył biuro w Tokio. Współpraca, która ma na celu nie tyle wymianę tego, co się wytworzyło, ale tworzenie nowej wartości, jest z pewnością bardzo cenna, a nowe porozumienie tworzy możliwości dla jej zaistnienia. Jest to porozumienie nie tylko gospodarcze, ale dające także wyraz naszym najważniejszym wartościom, takim jak demokracja, zasada fair play oraz internacjonalizm, czego nie ma przy obecnym nacjonalistycznym stanowisku Chin czy Stanów Zjednoczonych. Polska jako średniej wielkości gospodarka korzysta ekonomicznie na rozwoju wymiany handlowej, jeżeli to jest wymiana o charakterze liberalnym, a taka właśnie jest ona w świetle umowy EPA.

Profesor Jolanta Młodawska-Bronowska – pracownik naukowy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Do jej zainteresowań należą: funkcjonowanie gospodarki, instytucjonalne czynniki wzrostu oraz gospodarka Japonii. Od 2008 roku jest prezesem Klubu Yakumo-goto, który zrzesza miłośników Kraju Kwitnącej Wiśni.

Rozmawiała Marta Brewer

Rozmowa odbyła się podczas międzynarodowej konferencji „Nadzór korporacyjny, efektywność i społeczna odpowiedzialność biznesu. Unia Europejska-Japonia”, zorganizowanej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 12 kwietnia 2019 roku.

Przeczytaj także: Japonia: Chcemy wspólnie się rozwijać

fot. EU/Etienne Ansotte

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych