Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Sieć 5G - globalny trend, lokalne wyzwania

Jak z wyzwaniami nowoczesnych technologii radzimy sobie w Polsce, a jak robi się to za granicą? Kwestie związane z 5G i budowaniem masztów telefonii komórkowej wypełniły dyskusję, którą Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizował 13 lutego 2020 na Złotnie – jednym z łódzkich osiedli.

Zaproszeni goście analizowali temat spotkania z punktu widzenia swojej wiedzy i doświadczeń. Dawało to możliwość spojrzenia na 5G i jego rozwój z bardzo różnych perspektyw.

Barbara Gałdzińska-Calik przyjechała z Krakowa. Przez cztery lata (2016-2019) była ekspertem Urzędu Miasta Krakowa ds. pól elektromagnetycznych. Opowiadała o działaniach krakowian i władz miasta. Podobnie jak mieszkańcy łódzkiego Złotna również mieszkańcy krakowskiego stowarzyszenia Nowe Bielany weszli kiedyś w spór z operatorami telefonii komórkowej.

– Każdy z nas ma telefon komórkowy i wie, że stacja bazowa musi gdzieś stać, więc podjęliśmy negocjacje, żeby maszty przenieść w bezpieczne miejsce, tak żeby nie stały bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych. Wszyscy trzej operatorzy odmówili współpracy. Podjęliśmy walkę sądową i po kilku latach wygraliśmy wszystkie sprawy. Wszystkie maszty zostały rozebrane – mówiła Barbara Gałdzińska-Calik. Przypomniała, że we Francji prawo stanowi, iż operator uzgadnia miejsce budowy masztu z lokalnymi władzami i mieszkańcami. Taka sytuacja buduje kompromis i wywołuje wzajemne zaangażowanie.

W Krakowie podejmuje się różne działania. Buduje świadomość mieszkańców i zachęca do akcji światłowód na biurko, czyli podłączania się do sieci światłowodowej, jeśli istnieje taka możliwość. Ważną sprawą jest konieczność ochrony dzieci zarówno przed oddziaływaniem pół elektromagnetycznych, jak i innych zagrożeń płynących z sieci internetowej (cyberbezpieczeństwo, e-uzależnienia). Tymi tematami zajmuje się zespół parlamentarny, w którego pracach uczestniczy również pani Barbara.

O szkodliwości pół elektromagnetycznych na zdrowie człowieka mówił Paweł Wypychowski -inżynier elektroniki i telekomunikacji, zajmujący się wpływami biologicznymi pól elektromagnetycznych na nasz organizm.

Konrad Hennig - ekspert w zakresie analizy polityk publicznych, dialogu społecznego podkreślał duży wpływ Chin na rozwój 5G. Wyprzedziły one nawet na tym polu Stany Zjednoczone. Standard 5G jest rozwijany głównie przez chińskich naukowców i przedsiębiorstwa. – To nie jest wyłącznie kwestia nowego standardu telefonii komórkowej tylko zmiana sposobu prowadzenia biznesu. Wraz z wykorzystaniem technologii cyfrowych ogromną wartością w biznesie stały się dane użytkowników.

Zarówno dane o ich zachowaniach, czyli o historii działań w internecie, jak i decyzjach zakupowych oraz odwiedzanych stron. Również i głębsze dane, bardziej wrażliwe, dotyczące obywateli: od strony ubezpieczeniowej czy dane medyczne. W perspektywie widzimy, że zakres podejmowanych danych wciąż się poszerza. Oferowane są bardzo tanie badania genotypu, gdzie klient otrzymuje informację od firmy o podatności na choroby, o zalecanej diecie, a w zamian oddaje firmie wiedzę o swoim genotypie. W ten sposób widać, przechodzimy w kierunku gospodarki opartej na danych.

O tym, jak w praktyce przebiega proces planowania i budowy masztów stacji bazowych opowiedziała Joanna Berlińska, przedstawicielka mieszkańców osiedla Złotno w Łodzi, którzy w sposób zorganizowany w ramach inicjatywy „STOP masztom na Złotnie” przeciwstawili się budowie kolejnej stacji bazowej na swoim osiedlu.

Autor: Małgorzata Jankowska, konsultantka RODM Łódź

Foto: Piotr Kaźmierczak, konsultant RODM Łódź

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych