Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

30 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami

„Relacje wzajemne nie zależą od traktatów – odwrotnie – traktaty zależą od relacji wzajemnych. […] Musimy uznać, że pogłębianie rozbieżności polsko-niemieckich nie leży w interesie Polski i Niemiec, ale uznać to muszą obie strony, a nie jedna”.

O zakulisowych i historycznych okolicznościach podpisania „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami” oraz o przyszłości relacji z zachodnim sąsiadem z prof. Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego rozmawia Paweł Marczak, koordynator #RODMŁódź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych