Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

RODM pod skrzydłami Instytutu Spraw Obywatelskich

Miło nam poinformować, że w latach 2019-2021 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Łodzi będzie prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich. Wyzwanie jaki stawiamy przed sobą to przybliżenie mieszkańcom Łodzi i województwa tematów polityki zagranicznej, a także wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi, firmami oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

W ramach RODM m.in. zorganizujemy 36 spotkań i rozmów o tematyce związanej z polityką zagraniczną, 144 warsztaty/lekcje edukacyjne/wykłady dla uczniów szkół i mieszkańców województwa łódzkiego. Ponadto będziemy prowadzić stoiska informacyjno-edukacyjne podczas wydarzeń masowych (plenerowych, zamkniętych).

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych będziemy współpracować z MSZ przy realizacji projektów i programów ministerialnych, m.in. promocja zaangażowania Polski w różnych formatach współpracy międzynarodowej, obchody Dnia Służby Zagranicznej, organizacja wydarzeń zgodnie ze Standardami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, współpraca z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, promocja zatrudnienia Polaków w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, promocja Akademii Dyplomatycznej MSZ etc.

Dodatkowo będziemy organizować wykłady w formie edukacyjnych spacerów tematycznych z przewodnikiem – edukacyjne spacery tematyczne z przewodnikiem to istotny element budowania świadomości o lokalnym dziedzictwie i historii, ale także o stanie obecnym miejsca i jego perspektywach rozwoju. W ostatnich latach dzięki budowanej samorządności w Polsce wzrasta poziom identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania – miejscowością, miastem, regionem. Stąd rosnąca popularność spacerów prowadzących nie tylko szlakami najciekawszych zabytków (oferta skierowana przede wszystkim do turystów), ale przede wszystkim szlakami miejsc i wydarzeń istotnych z punktu widzenia lokalnej historii. Podczas spacerów po Łodzi/regionie w ramach projektu pokazywać będziemy tę lokalność, ale w szerszym kontekście – przede wszystkim tego, w jaki sposób Łódź/region wpływała na wydarzenia na arenie ogólnokrajowej i międzynarodowej. Przykładowo wydarzenia rewolucji 1905 r. z Łodzi rezonowały nie tylko na Polskę, rozstrzygnięcia Bitwy Łódzkiej z 1914 r. istotnie wpłynęły na rozwój wydarzeń na froncie wschodnim I wojny światowej. Z Łodzi wywodzili się ludzie odgrywający ważną rolę w historii, m.in. Jan Karski, czy Artur Rubinstein. Te wydarzenia i postaci przypomnimy podczas edukacyjnych spacerów tematycznych skierowanych do mieszkańców Łodzi i regionu.

Praktyki i wolontariat w RODM. Planujemy współpracę z łódzkimi uczelniami w zakresie realizacji praktyk studenckich i absolwenckich. Oferta ta adresowana będzie do studentów/absolwentów oraz wszystkich osób interesujących się problematyką stosunków międzynarodowych, europeistyki, politologii, socjologii, historii oraz prawa.

Wydawanie biuletynu elektronicznego/newslettera – raz na miesiąc będziemy przygotowywać e-biuletyn, na temat najważniejszych tematów z zakresu polityki zagranicznej, w tym członkostwa Polski w UE, relacji z wydarzeń, zaproszeń na planowanie wydarzenia. Będzie on dystrybuowany do instytucji i osób będących w bazie RODM.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych