Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Poszukujemy osoby na stanowisko: Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi

Stanowisko: Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi

OFERUJEMY:

 1. Zdobycie doświadczenia.

 2. Możliwość systematycznego podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń organizowanych, m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 3. Wybraną formę współpracy.

 4. Elastyczne godziny pracy.

 5. Pracę pełną wyzwań.

 6. Niezbędne narzędzia pracy.

 7. Możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów.

MILE WIDZIANE:

 1. Zainteresowanie sprawami międzynarodowymi.

 2. Doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych.

 3. Umiejętność przygotowywania prostych materiałów graficznych do publikacji w social mediach.

 4. Samodzielność i umiejętność zarządzania własnym czasem.

 5. Prawo jazdy kat. B.

 6. Znajomość Pakietu MS Office.

 7. Umiejętność pracy w zespole.

DOŚWIADCZENIE:

 1. Minimum roczne doświadczenie w pracy na rzecz dobra wspólnego.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Pomoc w planowaniu i organizacji spotkań, debat, szczególnie online, dotyczących polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym.

 2. Pomoc w planowaniu organizacji warsztatów dla szkół z zakresu spraw międzynarodowych.

 3. Pomoc w obsłudze bieżącej działalności RODM.

 4. Współpraca z czołowymi polskimi wydawnictwami celem pozyskiwania publikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie pisemnych ofert – list motywacyjny oraz CV wraz ze zdjęciem i klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres: pawel.marczak@instytut.lodz.pl lub rodm@rodm-lodz.pl.

Przed wysłaniem CV i listu motywacyjnego prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40, 91-408 Łódź.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się pisząc:

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy/stażu/praktyk/wolontariatu oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli została wyrażona na to stosowna zgoda w treści oferty aplikacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do złożenia oferty aplikacyjnej.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji. Jeśli zgoda została wyrażona w celu przyszłych rekrutacji to czas przetwarzania danych wynosi 2 lata.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą osoby uprawnione przez Administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych,
 • prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, oraz do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.

Termin na wysłanie dokumentów: piątek, 23 kwietnia 2021 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych