Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Polecamy: Książka "NATO w polskiej perspektywie 1989-2019"

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją Ministerstwa Spraw
Zagranicznych oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych pt.
„NATO w polskiej perspektywie 1989-2019”. Książka powstała z
okazji 20-lecia przystąpienia Polski do NATO. Jest podzielona na dwie
części: pierwsza dotyczy drogi Polski do NATO, obejmując okres od
początku transformacji systemowej w 1989 r. do chwili akcesji w 1999
r.; druga zaś poświęcona jest okresowi poakcesyjnemu. Jej treść
znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/r.kupiecki_2019-wersja_elektroniczn

Aby dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców, książka została
przygotowana w języku angielskim pt. „Poland and NATO after the
cold war”:
https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/poland-and-nato-after-the-cold-war_
Książka jest kontynuacją i rozwinięciem publikacji z 2016 r. pt.
„Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego”:
https://www.msz.gov.pl/resource/99ad1565-6b31-43fb-a930-e3aef272c42c:JCR

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią i poszerzenia
wiedzy z zakresu polskiej polityki bezpieczeństwa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych