Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Łódzki biznes na drodze do światowych rynków – relacja z debaty

O gospodarczym sukcesie kraju świadczą aspiracje przedsiębiorczych obywateli, nastawienie społeczeństwa do przedsiębiorczości, a także ocena możliwości powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w danym kraju. Według licznych raportów wskaźniki dla polskiego społeczeństwa są pod tym względem wyjątkowo optymistyczne.

O szansach i zagrożeniach dla łódzkich firm zamierzających rozpocząć działalność na rynkach międzynarodowych dyskutowano 27 października 2021 roku podczas panelu „Łódzki biznes na drodze do światowych rynków”. Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w ramach XIV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2021. Prelegentami debaty byli przedstawiciele kadry akademickiej i instytucji publicznych zajmujących się finansami:

prof. Marka Matejunę (Wydział Zarządzania UŁ),

prof. Bożenę Ewę Matusiak (Wydział Zarządzania UŁ),

dr Izabelę Różańską-Bińczyk (Wydział Zarządzania UŁ),

Karola Jakubaszka (Bank Gospodarstwa Krajowego).

Podczas panelu „Łódzki biznes na drodze do światowych rynków” poruszono następujące kwestie:

• plan województwa łódzkiego związany z podbojem światowych rynków, szczególnie na odcinku azjatyckim;

• współpracę na linii władz centralnej – samorządu – biznesu;

• najsilniejsze firmy regionu łódzkiego, które mogą stanowić międzynarodową wizytówkę.

Globalizacja i internacjonalizacja

Punktem wyjścia do dyskusji był wpływ globalizacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz konkurencyjność polskich firm w stosunku do zagranicznych odpowiedników.

– Globalizacja wymusza na przedsiębiorstwach internacjonalizację rozumianą jako aktywność na rynkach międzynarodowych – przekonywał prof. Marek Matejun. Zaznaczył, że nie da się być konkurencyjnym bez wyjścia na zagraniczne rynki.

– Czemu chcemy zwiększać poziom internacjonalizacji i wychodzenia polskich firm za granicę? Przede wszystkim polski rynek ma ograniczoną pojemność, żeby firmy się rozwijały i PKB rosło, firmy muszą wychodzić za granicę – zaznaczył Karol Jakubaszek. Bankowiec zwrócił uwagę na ograniczone możliwości polskiego rynku i podkreślał znaczenie wspierania polskich firm przez banki krajowe, aby mogły sprzedawać swoje towary poza granicami kraju.

Covidowa rzeczywistość znalazła odzwierciedlenie w pytaniu o wpływ pandemii na gospodarkę

– Megatrend to permanentna zmiana i to jest rzecz, do której wszyscy musimy się przyzwyczaić – biznes, jak i administracja, szkoły wyższe oraz całe społeczeństwo – podkreśliła prof. Bożena Matusiak z Zakładu Analizy Danych i Systemów Inteligentnych Wydziału Zarządzania UŁ Bez wątpienia to, co najbardziej w ostatnich dwóch latach wpływa na trendy międzynarodowe w gospodarce to pandemia i niepewność przedsiębiorstw związana z niestabilnością finansową konsumentów. Jasne jest, że pandemia jest wyzwaniem dla przedsiębiorców i że żaden kraj nie jest wolny od jej wpływu, co sprawia, że jest to „trend” o globalnym charakterze.

Zrównoważony rozwój

Goście podjęli także dyskusję o zrównoważonym rozwoju. A czym ono jest? To trwały rozwój, mówiący o jakości życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny. Ideę zrównoważonego rozwoju streszcza pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 roku – Nasza wspólna przyszłość: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.

– Firmy, które pracują zgodnie z paradygmatem zrównoważonego rozwoju, są antykruche – zaznaczyła dr Izabela Różańska-Bińczyk. Podkreślała, że najlepiej przystosowujące się firmy do zastanych realiów nie muszą obawiać się swojej przyszłości.

– Dzisiaj nie wystarczy identyfikować potrzeby, trzeba je kreować i na tym firmy powinny się skupiać – kontynuował prof. Matejun. Firmy nie tylko mają odpowiadać na potrzeby klientów, ale też je stwarzać, dzięki temu same zapewniają sobie rynek zbytu.

Autor: Wiktoria Sakowicz, konsultantka RODM Łódź

Foto: Piotr Kaźmierczak, konsultant RODM Łódź

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021”.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych