Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Co Ty NATO? 20 lat Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim

31 maja odwiedziliśmy XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi, gdzie z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO rozmawialiśmy o wyzwaniach dla bezpieczeństwa Polski. Dyskutowaliśmy o długotrwałych zmianach w światowym ładzie i najnowszych wydarzeniach politycznych. Poruszaliśmy temat polskiego zaangażowania w rozwiązywanie konfliktów i różnych perspektyw współpracy transatlantyckiej.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie na zajęciach!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych