Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Japonia: Chcemy wspólnie się rozwijać

Rozmowy #RODMŁódź: Z Tsukasą Kawadą, ambasadorem Japonii w Polsce, rozmawiamy o współpracy między Japonią i Unią Europejską w świetle nowej umowy gospodarczej EPA.

Produkty mleczne i inne produkty spożywcze stanowią znaczną część towarów eksportowanych z Unii Europejskiej do Japonii. Przed podpisaniem umowy EPA taryfy handlowe wynosiły nawet 40 procent. Jakie są perspektywy dla polskich firm spożywczych na rynku japońskim w obliczu zniesienia tych taryf?
Tsukasa Kawada: Polska w świetle umowy posiada duże perspektywy. Już teraz Japonia importuje dużo produktów spożywczych, w tym przemysłu mleczarskiego. W wyniku podpisania umowy EPA mamy mniej ograniczeń, na niektóre produkty nie ma taryf i ta tendencja będzie się pogłębiać. Bardzo cenimy produkty europejskie.

Jakie branże wydają się obecnie najbardziej perspektywiczne dla japońskiego handlu z Unią Europejską?
W stosunkach japońsko-europejskich kładziemy większy nacisk na inwestycje niż na handel. Obecnie w Polsce działa około 300 japońskich firm. Zainwestowaliśmy w przemysł wytwórczy — w Polsce jest około 100 fabryk firm japońskich, w tym na przykład fabryki Toyoty. Chcielibyśmy współpracować z krajami europejskimi, a nie tylko eksportować produkty do innych krajów. Nasze podejście polega na tym, aby bogacić się wspólnie. Dlatego rozwijamy technologie i inwestujemy w innych krajach, by wspólnie wytwarzać produkty i wspólnie się rozwijać.

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jest pierwszą umową handlową, która zawiera konkretne nawiązania do paryskiego porozumienia klimatycznego. Czy to oznacza, że UE i Japonia będą występować w przyszłości wspólnie w rozmowach dotyczących klimatu?
Tak, oczywiście. Niedawno odbyła się w Katowicach Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Bardzo blisko współpracowaliśmy, tak by spotkanie zakończyło się sukcesem. Zmiany klimatyczne są bardzo poważnym zagrożeniem dla ludzkości, dlatego musimy stale się im przyglądać i w każdej sytuacji brać je pod uwagę.
Jeśli chodzi o umowę EPA, ochrona środowiska jest jej bardzo ważnym elementem. W aspekcie ochrony klimatu kierujemy się zasadą zrównoważonego rozwoju. Dla nas rozwój gospodarczy jest ważny, ale musimy spojrzeć na niego w dłuższej perspektywie czasowej. Jeśli zniszczymy środowisko, nie będzie już przestrzeni dla żadnego rozwoju. Kiedy myślimy więc o rozwoju gospodarczym, jednocześnie musimy myśleć o równowadze środowiskowej i to jest dla nas kolejny długoterminowy projekt.

Rozmawiała Marta Brewer

zdj. Uniwersytet Łódzki

(Rozmowa odbyła się podczas międzynarodowej konferencji „Nadzór korporacyjny, efektywność i społeczna odpowiedzialność biznesu. Unia Europejska-Japonia”, zorganizowanej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 12 kwietnia 2019 roku).

Przeczytaj także: Umowa z Japonią daje nowe możliwości rozwoju

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych