Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Zielone EXPO 2024 – szanse i zagrożenia. Czy łodzianie decydują?

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi i Instytut Spraw Obywatelskich zapraszają łodzian na wydarzenie z udziałem Premiera prof. dr hab. Piotra Glińskiego:

„Zielone EXPO 2024 – szanse i zagrożenia. Czy łodzianie decydują?”

Termin: 24 czerwca 2019, godz. 17:17-19:19

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 8

REJESTRACJA: https://www.facebook.com/events/2475474462517346/

Po przegranej z Buenos Aires walce o tzw. małą wystawę światową EXPO władze Łodzi zdecydowały się na podjęcie walki o światową wystawę ogrodniczą – Horticultural Expo. Czy zielone EXPO jest szansą na rozwój Łodzi? Jakie modelowe rozwiązania możemy pokazać światu w roku 2024 i co pozostanie po EXPO dla łodzian? Jak wykorzystać EXPO do promocji Polski za granicą? Jakie są zagrożenia związane z organizacją międzynarodowej wystawy? Kto sfinansuje EXPO? Jaka jest rola władz państwowych w całym procesie i co ich wsparcie może dać Łodzi? Czy łodzianie mają realny głos w sprawie EXPO? Czy konsultacje pozwoliły mieszkańcom dostatecznie wypowiedzieć się na temat grodzenia parków, finansowania wydarzenia i lokalizacji pawilonów na terenach zieleni? Dlaczego miejsce imprezy zostało ustalone z góry i jak to ma się do wieloletnich dokumentów planistycznych miasta?

Wydarzenie ma na celu stworzenie przestrzeni dla społecznej refleksji nad możliwościami, ale także problemami, jakie może nieść ze sobą organizacja tej wielkiej międzynarodowej imprezy w Łodzi.

Spotkanie otworzy Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Ziemi Łódzkiej, prof. dr hab. Piotr Gliński, który był m.in. współzałożycielem i wieloletnim prezesem Społecznego Instytutu Ekologicznego, współorganizował Ogólnopolskie Zjazdy Ruchu Ekologicznego. Był także współzałożycielem oraz wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia KLON/JAWOR, a także współzałożycielem i wieloletnim członkiem komisji rewizyjnej, członkiem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W imieniu Hanny Zdanowskiej, Prezydent Miasta Łodzi wystąpienie wygłosi Wojciech Rosicki, Wiceprezydent Miasta Łodzi oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Następnie odbędzie się dyskusja, w której wezmą udział przedstawiciele nauki, władz i sektora społecznego.

Do debaty zaprosiliśmy następujące osoby:

1. Prof. dr hab. Maciej Zalewski – dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, stały współpracownik UNESCO.
2. Dr hab. Mariusz Sokołowicz – Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.
3. Dr Dominik Drzazga – Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania UŁ.
4. Przedstawiciel Rządu RP.
5. Maciej Riemer – kierownik projektu EXPO HORTICULTURAL 2024 w Urzędzie Miasta Łodzi.
6. Łukasz Kamiński – działacz ekologiczny i rowerowy. W 2009 roku współpracował z ERCE UNESCO w tworzeniu koncepcji Błękitno-Zielonej Sieci.
7. Mikołaj Siwiński – łodzianin, prawnik, „inicjator uruchomienia miejskiego programu dopłat do kosztów wymiany źródeł ciepła”, radny osiedla Stare Polesie, propagator koncepcji Błękitno-Zielonej Sieci.

Prowadzący: Krzysztof Ruciński – Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi, współtwórca kampanii obywatelskiej „Nie dla zabudowy lasu na Brusie”, jeden z założycieli Łódzkiego Alarmu Smogowego, w latach 2016-2018 przewodniczący Stowarzyszenia Nowa Łódź promującego zrównoważony rozwój Łodzi.

Spotkanie przewiduje możliwość zadawania pytań uczestnikom dyskusji.

Organizatorzy:
Organizatorem spotkania jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Celem RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Ośrodek jest odpowiedzialny za animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji oraz ośrodków analityczno-badawczych. Spotkania oraz debaty są okazją do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym. Ośrodek prowadzi także działania edukacyjne, które mają pobudzać młodzież do myślenia o polskiej polityce zagranicznej.

Debata pt.: „Zielone EXPO 2024 – szanse i zagrożenia. Czy łodzianie decydują?” będzie czwartą z 36. debat organizowanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi i Instytut Spraw Obywatelskich przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych