Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Zaproszenie na debatę o polskiej wizji Unii Europejskiej

1 maja 2019 roku obchodziliśmy 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji w imieniu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi oraz Instytutu Spraw Obywatelskich zapraszamy na spotkanie i rozmowę pt. “Europa — unia państw czy superpaństwo? Wizja z perspektywy Polski”.

Debata odbędzie się 14 maja 2019 r. (wtorek) od 18:18 do 20:20 w Sali Rady Wydziału na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12.

W wydarzeniu wezmą udział:
dr Izabela Skomerska - Muchowska - adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego UŁ. Tytuł doktora uzyskała na podstawie rozprawy “Zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego przez współpracę policyjną i sądową sprawach karnych w Unii Europejskiej”.
Tomasz Gabiś – publicysta, myśliciel konserwatywny, w latach 1991–2003 był redaktorem naczelnym pisma „Stańczyk”, autor książki „Gry Imperialne”.
Michał Rulski – politolog, doktor nauk społecznych z dyscypliny nauk o polityce, autor pracy pt. ,,Soft power Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony”, członek zarządu Fundacja Służba Niepodległej.
Prowadzenie: Marcin Giełzak – publicysta, przedsiębiorca, autor książki “Antykomuniści lewicy” (2014), współautor podręcznika “Crowdfunding” (2015).

Przyszłość Unii Europejskiej jest wielką niewiadomą. Gra mocarstw między USA, Chinami i Rosją, kryzys migracyjny czy zmiany klimatyczne to tylko niektóre wyzwania, przed jakimi stoi dziś Europa. Podczas spotkania będziemy szukać odpowiedzi na pytania, czy Unia Europejska powinna dążyć do modelu Europy państw, czy raczej do scentralizowanego imperium. Jaka jest wizja Unii Europejskiej z perspektywy Polski? Co dla nas, łodzian, jest dobre?

Będzie to trzecia z 36. debat organizowanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w ŁodziINSPRO - Instytut Spraw Obywatelskich przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Współorganizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego UŁ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych