Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Relacja z debaty "20 lat Polski w NATO: Czy jesteśmy bezpieczni?"

15 marca 2019 r. z okazji dwudziestolecia wstąpienia Polski do NATO Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi zorganizował debatę „20 lat Polski w NATO: Czy jesteśmy bezpieczni?”

W spotkaniu udział wzięli:
Prof. Andrzej Zybertowicz – doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (obecnie urlopowany).
Ryszard Machnikowski – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, ekspert ds. terroryzmu.
Na widowni pojawiło się około 50 osób. Oprócz mieszkańców Łodzi, na debatę dotarli także przedstawiciele regionu.

Debata rozpoczęła się od prowokacyjnego pytania o gwarancje sojusznicze. Jak podkreślił prowadzący – Rafał Górski „debata powinna zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć”. Paneliści zgodnie stwierdzili, że ryzyko erozji systemu bezpieczeństwa opartego o NATO jest nieprawdopodobne. „Stany Zjednoczone nie porozumieją się z Rosją przeciwko Chinom, a Polska nie zostanie sprzedana” – stwierdził w odpowiedzi na otwierające pytanie prof. Ryszard Machnikowski. Wykluczono także skuteczność okupacji Polski przez Rosję. Prof. Zybertowicz pochylił się następnie nad reakcją Zachodu na agresywną rosyjską politykę. W jego opinii była opóźniona.
Zauważono także, że tarcia w relacjach USA-UE będą rosnąć, a polityka Donalda Trumpa wobec Iranu stoi w oczywistej sprzeczności z interesami gospodarczymi europejskich mocarstw.
Po godzinnej sesji pytań prowadzącego prelegenci mieli okazję odpowiedzieć na głosy z sali. Pytano między innymi o mniej klasyczne zagrożenia dla bezpieczeństwa, takie jak terroryzm, zmiany klimatyczne czy konflikty poniżej progu wojny. Ciekawym wątkiem były także konflikty informacyjne i rola fake news w kreowaniu polityki międzynarodowej. Zastanawiano się także, czy Polska ma zdolności obrony w wypadku radykalnej zmiany sytuacji międzynarodowej i braku możliwości wsparcia ze strony NATO.

W podsumowaniu prof. Zybertowicz ocenił, że mieszkańcy UE nie doceniają roli NATO w tworzeniu warunków dla funkcjonowania europejskiej gospodarki. Goście RODM jednoznacznie zgodzili się, że obecność Polski w NATO to sukces ostatnich 20 lat, a Polska w najbliższym horyzoncie czasowym pozostanie w gronie najstabilniejszych państw świata.

Relacja: Krzysztof Ruciński
Zdjęcia: Aneta Jurek

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych