Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Debata online „Tiry na Tory – towary na kolej? Transport a międzynarodowe interesy”

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi (RODM Łódź) oraz kampania obywatelska Tiry na Tory (TNT) prowadzone przez Instytut Spraw Obywatelskich zapraszają na debatę pt.: „Tiry na Tory – towary na kolej?”. Debata będzie transmitowana na żywo 23 lipca (czwartek) br. w godz. 17:00-19:00. Transmisja live będzie dostępna na Facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi oraz kampanii obywatelskiej Tiry na Tory.

W debacie wezmą udział:

dr Michał Beim – zajmuje się naukowo problematyką transportu miejskiego i regionalnego oraz planowaniem przestrzennym. Ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie.

Michał Litwin – Dyrektor ds. Strategii Hyper Poland oraz Dyrektor Generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

dr Jakub Majewski – analityk i specjalista w zakresie logistyki, planowania i rozwoju systemów transportowych, inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji i marketingu przewozów publicznych. Prezes Zarządu Fundacji ProKolej.

Spotkanie poprowadzi Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich – Rafał Górski.

Położenie geograficzne i geopolityczne Polski niesie za sobą liczne wyzwania, ale i szanse. Polska jest miejscem styku szlaków transportowych na linii wschód-zachód (Niemcy-Rosja, dalej Chiny - „Nowy Jedwabny Szlak”) oraz północ-południe. Transport kolejowy i drogowy stanowi kluczowy obszar inicjatywy Trójmorza, która ma wesprzeć i zdynamizować wzrost gospodarczy regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2020 roku PKP Cargo – największy przewoźnik towarów koleją w Polsce i drugi w Europie – współorganizował pierwszy w historii transport naczep pociągiem towarowym na trasie Litwa – Polska – Niemcy i z powrotem. Taka usługa mogłaby łączyć Gdynię z południem Polski, a nawet kraje sąsiadujące.

Jaka jest rola i przyszłość transportu towarów koleją – konkurencja czy współpraca z transportem drogowym? Gdzie w transportowej komunikacji jest miejsce na porty? Czy polskie porty są w stanie konkurować z europejskimi?

Jak zmieniają się łańcuchy dostaw? Co raz więcej firm deklaruje lub już przeniosła transport swoich towarów koleją (Michelin Polska, Unilever oraz Volvo). Rok 2021 Komisja Europejska ogłosiła rokiem kolei. Jak wykorzystać światowe i europejskie trendy i jak je kształtować w Polsce?

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/319979669181172/.

KIM SĄ EKSPERCI?

dr Michał Beim – zajmuje się naukowo problematyką transportu miejskiego i regionalnego oraz planowaniem przestrzennym. Od 2012 r. adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od 2009 r. ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie. W latach 2014-2016 członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W latach 2016-2017 członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

Michał Litwin – Dyrektor ds. Strategii Hyper Poland oraz Dyrektor Generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

Doradca zarządów wiodących firm transportowych, konsultingowych oraz samorządów regionalnych w zakresie transportu kolejowego i lotniczego, strategii rozwoju, relacji zewnętrznych, komunikacji i regulacji, autor wielu komentarzy medialnych dotyczących problematyki transportu kolejowego.

Współpracował m.in. z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, Polską Grupą Lotniczą, Zespołem Doradców Gospodarczych TOR, Freightliner PL oraz Europejskim Zrzeszeniem Kolei Towarowych (ERFA). Współtworzył Fundację ProKolej, pełnił funkcję Wicedyrektora w Europejskim Zrzeszeniu Linii Lotniczych (AIRE). Autor „Mapy Kolejowej 2040” i współautor „Strategii Kolejowej 2040”. Prelegent na międzynarodowych konferencjach transportowych, uczestnik posiedzeń komisji parlamentarnych oraz grup doradczych Komisji Europejskiej.

dr Jakub Majewski – analityk i specjalista w zakresie logistyki, rozwoju systemów transportowych, inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji przewozów publicznych. Absolwent Europejskiego Instytutu Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych tej samej uczelni. Wykładowca akademicki od 2012 r. z tytułem doktora z zakresu polityki transportowej państwa.

Zawodowo związany rynkiem kolejowym od 2000 r., w pierwszym okresie jako prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei, a następnie członek zarządów i rad nadzorczych przewoźników kolejowych – w tym m.in. PKP Przewozy Regionalne, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Szybkiej Kolei Miejskiej. W latach 2009-10 prezes Kolei Mazowieckich, a następnie menedżer w PL.2012 odpowiedzialny za organizację przewozów i inwestycje infrastrukturalne przed UEFA Euro 2012. Od 2012 wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego, a od 2014 Prezes Fundacji „Pro Kolej”.

Autor i recenzent kilkudziesięciu opracowań analitycznych, projektów badawczych, studiów wykonalności oraz aktów prawnych. Licencjonowany maszynista kolejowy i jednocześnie branżowy komentator prasowy i telewizyjny.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych