Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Azja – podsumowanie roku 2020

Jakie były najważniejsze wydarzenia w Azji w 2020 roku? Co miało największy wpływ na Polskę? Czy opcja chińska jest aktualna? Jakie procesy z 2020 roku będą mieć pozytywny wpływ na nasze państwo w 2021 roku?

Z Michałem Lubiną, ekspertem ds. międzynarodowych, rozmawia Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

Które z tych wydarzeń mających wpływ na światową sytuację wydaje Ci się najistotniejsze, jeśli chodzi o nasze państwo, o Polskę?

„Myślę, że bez wątpienia pandemia, bo ona dotyka nas na co dzień – fakt, że to się rozprzestrzeniło. Późniejsza polityka chińska, „dyplomacja maseczkowa”, ona również nas dotknęła. […] To bezpośrednio wpłynęło na nasz kraj i to, w jakiej jesteśmy sytuacji. Jest to chyba największe wyzwanie dla nas od 1989 roku. […]”

„Jeszcze kilka lat temu było takie złudzenie w Polsce, że jest opcja chińska, […] że wejście Chin do Polski może być jakąś opcją dla nas. Teraz to jest przeszłość, to nigdy nie była realna opcja, ale teraz to już jest ewidentnie mrzonka. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ten entuzjazm lat 2015 – 2016 bazował na takim przekonaniu, że jak Chiny tu wejdą to wzmocni nas to kapitałowo, a po drugie wzmocni to naszą pozycję w Unii. Ale tak się nie stało, bo Chiny nie bardzo się palą, aby wejść do Polski. Nie są jakoś zainteresowane tym krajem. […]”

„Skoro globalnym procesem jest rywalizacja amerykańsko-chińska, to potem kraje peryferyjne i zależne od Stanów, takie jak Polska nie mają za bardzo ruchu. Chyba że wszystko by wyrzuciły i postawiły na Chiny. Samobójstwo zawsze można popełnić, ale realnie rzecz biorąc, to nie jest opcja. To jest bezpośredni wpływ sytuacji międzynarodowej na Polskę, że pozbawiła nas ona tej opcji chińskiej, jakkolwiek nie byłaby ona korzystna, niekorzystna czy iluzoryczna. Teraz jej w ogóle nie ma. […]”

„Pandemia, ona bynajmniej nie zmniejszyła tej rywalizacji (amerykańsko-chińskiej – przyp. red.), tylko ją wręcz zwiększyła. […]”

Jakie wydarzenie miało miejsce w 2020 roku w Azji, z którym wiążesz dobre perspektywy na przyszły rok, jeśli chodzi o Polskę?

„Nie wymieniłbym jednego wydarzenia. Jakbym był politrukiem politycznym, to powiedziałbym coś w stylu – wizyta premiera Morawieckiego w Tokio – ale ponieważ nie jestem politrukiem, to mówię, że nie było takiego jednego wydarzenia, tylko pewne procesy, które są zasadniczo korzystne. Polska musi wchodzić do Azji, musi się w tę stronę skierować, ponieważ tam jest centrum świata, na Pacyfiku. Jeśli nas tam nie będzie, to będziemy jeszcze słabsi, więc cieszy mnie to pogłębiające się zrozumienie globalnych współzależności w naszym kraju. […]”

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy w ramach audycji „Czy masz świadomość?”:

Michał Lubina, doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, autor siedmiu książek, w tym dwóch bestsellerów naukowych - “Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014” (Kraków, Akademicka 2014) i “Pani Birmy. Biografia polityczna Aung San Suu Kyi” (Warszawa, PWN 2015), a także debiutu międzynarodowego “Russia and China. A Political Marriage of Convenience” (Opladen-Berlin-Toronto 2017) oraz monografii habilitacyjnej “The Moral Democracy”. Odwiedził ponad 70 krajów świata, mieszkał w Rosji, Chinach i Tajlandii (w Bangkoku pracował jako profesor wizytujący).

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021”.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych