Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Ambasador Japonii na UŁ - 100 lat polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych

Do Łodzi, po raz pierwszy w swojej kadencji, przyjedzie Ambasador Japonii w Polsce, Pan Tsukasa Kawada. Okazją będzie międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa: “Nadzór korporacyjny, efektywność i społeczna odpowiedzialność biznesu” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. To jedno z wydarzeń, upamiętniających setną rocznicę dyplomatycznych relacji między Polską i Japonią.

Więcej informacji: http://ker.uni.lodz.pl/corporate-governance-efficiency-and-corporate-social-responsibility/about-the-conference/

Gospodarka, kultura, etykieta…

Inspiracją do zorganizowania konferencji było podpisanie w 2018 r. największej w świecie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. Umowa ta nie tylko otwiera drogę do zawierania relacji ekonomicznych w nowo powstałej strefie wolnego handlu, ale wiąże się z koniecznością rozstrzygania problemów społecznej odpowiedzialności i etykiety biznesu w przedsiębiorstwach unijnych i japońskich.

Konferencja stanowić będzie profesjonalne forum, na którym przedstawione zostaną najistotniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w tej nowej rzeczywistości gospodarczej. Wśród prelegentów znajdują się znamienite postaci, reprezentujące ośrodki akademickie z Polski, Japonii, Niemiec i Ukrainy.

Udział w konferencji potwierdzili również praktycy biznesu i specjaliści z zakresu etykiety biznesowej.Wydarzenie z udziałem Ambasadora Japonii w Polsce jest jednym z etapów, prowadzących do stworzenia w Łodzi silnego ośrodka naukowo-dydaktycznego, poświęconego Japonii.

materiał źródłowy: EkSoc UŁ

redakcja: Centrum Promocji UŁ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych